Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Jan-Olof Sewring (M) Ordförande
Anders Malm (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Gun-Inger Sjögren (S) Ledamot
Mikael von Krassow (S) 2:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnel Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Christina Hanstål (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Elisabeth Kullenberg (M) Ersättare
Tony Asp (OPOL) Ersättare
Marita Tuvesson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-22 23:00:22