Nämnd   Valnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Linde (C) Ledamot
Hans Hammargren (L) Ordförande ÄNGELHOLM
Sven Bexell (M) 1:e v ordf
Jan Törnquist (M) Ledamot
Lars-Olle Tuvesson (S) 2:e v ordf
Ann-Britt Arvidsson (S) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Annely Silfwerax (C) Ersättare
Bertil Burström (KD) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Marianne Fontaine Jern (L) Ersättare
Bo Lager (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51