Nämnd   Valnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Hammargren (L) Ordförande ÄNGELHOLM
Sven Bexell (M) 1:e v ordf
Lars-Olle Tuvesson (S) 2:e v ordf
Lars Linde (C) Ledamot
Ann-Britt Arvidsson (S) Ledamot
Jan Törnquist (M) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bertil Burström (KD) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Bo Lager (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Marianne Fontaine Jern (L) Ersättare
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Annely Silfwerax (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-22 23:00:55