Nämnd   Krisledningsnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Rune Johansson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) 1:e v ordf
Liss Böcker (C) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Marie Ljung (M) Ersättare
Eva Kullenberg (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2022-08-07 23:00:42