Nämnd   Byggnadsnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Lars Flodmark (M) 1:e v ordf
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Anna Engström (M) Ledamot
Bertil Andersson (KD) Ledamot
Ulf Pettersson (M) Ledamot
Jan Magnusson (L) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Ingrid Rigland (S) Ledamot
Ann-Britt Arvidsson (S) Ledamot
Stig Svensson (OPOL) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Herbert Ljungbäck (SPI) Ersättare
Sven Sollenbring (KD) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Dick Svensson (L) Ersättare
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Christina Linnea Örtendahl (M) Ersättare
Mats Olsson (S) Ersättare
Peter Hansson (C) Ersättare
Fredrik Ljung (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-20 23:00:08