Nämnd   Byggnadsnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Bertil Andersson (KD) Ledamot
Jan Magnusson (L) Ledamot
Anna Engström (M) Ledamot
Ulf Pettersson (M) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Lars Flodmark (M) 1:e v ordf
Stig Svensson (OPOL) Ledamot
Ingrid Rigland (S) Ledamot
Ann-Britt Arvidsson (S) Ledamot
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Peter Hansson (C) Ersättare
Sven Sollenbring (KD) Ersättare
Dick Svensson (L) Ersättare
Fredrik Ljung (M) Ersättare
Christina Linnea Örtendahl (M) Ersättare
Mats Olsson (S) Ersättare
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Herbert Ljungbäck (SPI) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-05-27 23:00:46