Nämnd   Byggnadsnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingrid Rigland (S) Ledamot
Ann-Britt Arvidsson (S) Ledamot
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Stig Svensson (OPOL) Ledamot
Lars Flodmark (M) 1:e v ordf
Anna Engström (M) Ledamot
Ulf Pettersson (M) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Jan Magnusson (L) Ledamot
Bertil Andersson (KD) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Herbert Ljungbäck (SPI) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Mats Olsson (S) Ersättare
Christina Linnea Örtendahl (M) Ersättare
Fredrik Ljung (M) Ersättare
Dick Svensson (L) Ersättare
Sven Sollenbring (KD) Ersättare
Peter Hansson (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34