Nämnd   Kommunstyrelsen
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rune Johansson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Anita Vidner (M) Ledamot
Bo Lager (M) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Stig Sundin (M) Ledamot
Bertil Påhlsson (M) Ledamot
Bengt Sävström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Lars Goedecke (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Lars Gustafson (S) 2:e v ordf
Lennart Nilsson (C) 1:e v ordf
Hans Wallmark (M) Ordförande
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Lundström (S) Ersättare
Lennart Fridh (L) Ersättare
Per Hansson (C) Ersättare
Lennart Svensson (C) Ersättare
Gun Bexell (M) Ersättare
Yngve Agnros (KD) Ersättare
Lars-Olle Tuvesson (S) Ersättare
Gun Kempe (M) Ersättare
Bo Olsdal (M) Ersättare
Tommy Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Ursula Rohrmüller (V) Ersättare
Ola Carlsson (M) Ersättare
Veronica Påhlsson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43