Förtroendevald   Göte Andersson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2008-01-01 -- 2010-01-25
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2004-01-01 -- 2007-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2002-10-28 -- 2002-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 2002-09-30 -- 2002-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2000-01-01 -- 2003-12-31
Kommunrevisionen Ersättare 1999-08-31 -- 2002-09-30
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 1998-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 1998-01-01 -- 1998-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1998-01-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för ombud 1997-01-22 -- 1998-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 1997-01-01 -- 1998-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 1997-01-01 -- 1997-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1997-01-01 -- 1997-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 1996-01-01 -- 1999-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 1996-01-01 -- 1996-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1996-01-01 -- 1996-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 1995-01-01 -- 1995-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1995-01-01 -- 1995-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för ombud 1995-01-01 -- 1998-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 1994-01-01 -- 1994-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för ombud 1994-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2023-09-29 23:01:47