Förtroendevald   Annely Silfwerax (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 Ledamot 2021-02-22 -- 2022-12-31
Miljö och Tillståndsnämnden Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Valnämnden 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-16
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Miljö Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Miljönämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Valnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Miljönämnden Ledamot 2009-06-22 -- 2010-12-31
Valnämnden Ersättare 2009-03-30 -- 2010-12-31
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51