Nämnd   Byggnadsnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Lars Flodmark (M) 1:e v ordf
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Ulf Pettersson (M) Ledamot
Anna Engström (M) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Jan Magnusson (L) Ledamot
Bertil Andersson (KD) Ledamot
Ingrid Rigland (S) Ledamot
Ann-Britt Arvidsson (S) Ledamot
Stig Svensson (OPOL) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Peter Hansson (C) Ersättare
Fredrik Ljung (M) Ersättare
Herbert Ljungbäck (SPI) Ersättare
Mats Olsson (S) Ersättare
Sven Sollenbring (KD) Ersättare
Dick Svensson (L) Ersättare
Christina Linnea Örtendahl (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51