Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan-Olof Sewring (M) Ordförande
Anders Malm (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Mikael von Krassow (S) 2:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Gun-Inger Sjögren (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnel Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Tony Asp (OPOL) Ersättare
Christina Hanstål (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Elisabeth Kullenberg (M) Ersättare
Marita Tuvesson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-21 23:01:15