Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning för Lärande
2016-01-01 -- 2018-10-29 <<
Ordinarie ledamöter (24)
Namn Parti Uppdrag Ort
Emma Yngvesson (S) Ordförande VEJBYSTRAND
Albana Veseli (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Peter Storgaard (KD) Ledamot
Hasse Persson (M) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Gert Nilsson (S) Ledamot
Patrik Lundgren (M) Ledamot
Anna Lonningen (MP) Ledamot
Måns Irhammar (SD) 1:e v ordf
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ordförande ÄNGELHOLM
Linda Böcker Åkerman (C) 2:e v ordf
Oscar Byberg (SD) Ledamot
Elsa Brithén (EP) Ledamot
Vakant (C) (C) 2:e v ordf
Vakant (MP) Ledamot
Vakant (L) Ledamot
Vakant (EP) 1:e v ordf
Vakant (KD) Ledamot
Vakant (SD) Ledamot
Tom Rad (-) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulla Magnusson (MP) Tjänsteman
Sofie Johansson (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Rolf Ekberg (EP) Tjänsteman
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2024-06-22 23:00:14