Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad
2011-01-01 -- 2013-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Liss Böcker (C) 1:e v ordf
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Lars Nyander (S) Ersättare
Robin Holmberg (M) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Ola Carlsson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-07-04 23:00:18