Nämnd   Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag
2016-01-01 -- 2016-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Nyander (S) Ombud
Robin Holmberg (M) Ledamot
Christer Hansson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Nilsson (C) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare för ombud
Carl-Axel Andersson (-) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34