Nämnd   Räddningsnämndens arbetsutskott
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Arne Rexmark (M) Ledamot
Lennart Nilsson (C) 1:e v ordf
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Lars Gustafson (S) 2:e v ordf
Else Ekblom (M) Ordförande
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
Ingmar Larsson (C) Ersättare
Jeanette Hillding (M) Ersättare
Lennart Fridh (L) Ersättare
Göte Andersson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34