Nämnd   Räddningsnämndens arbetsutskott
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Else Ekblom (M) Ordförande
Lennart Nilsson (C) 1:e v ordf
Lars Gustafson (S) 2:e v ordf
Arne Rexmark (M) Ledamot
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Göte Andersson (S) Ersättare
Ingmar Larsson (C) Ersättare
Lennart Fridh (L) Ersättare
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
Jeanette Hillding (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34