Nämnd   Räddningsnämndens arbetsutskott
1995-01-01 -- 1998-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Nilsson (C) 1:e v ordf
Arne Rexmark (M) Ledamot
Else Ekblom (M) Ordförande
Lars Gustafson (S) 2:e v ordf
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingmar Larsson (C) Ersättare
Lennart Fridh (L) Ersättare
Jeanette Hillding (M) Ersättare
Göte Andersson (S) Ersättare
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34