Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Bo Salomonsson (SD) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Benny Persson (V) Ledamot
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Anton Nyroos (S) Ledamot
Staffan Laurell (M) Ledamot
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Alexander Johnsson (SD) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Alf Carlsson (M) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Widén (C) Ersättare
Stephan Persson Tyrling (M) Ersättare
Gert Nilsson (S) Ersättare
Anders Källström (M) Ersättare STRÖVELSTORP
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Roy Ekstrand (S) Ersättare
Bo Danielsson (SD) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Bengt Bengtsson (SD) Ersättare
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2023-12-10 23:00:34