Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Alexander Johnsson (SD) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Staffan Laurell (M) Ledamot
Bo Salomonsson (SD) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Anton Nyroos (S) Ledamot
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Benny Persson (V) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Stephan Persson Tyrling (M) Ersättare
Mats Widén (C) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Bengt Bengtsson (SD) Ersättare
Anders Källström (M) Ersättare STRÖVELSTORP
Gert Nilsson (S) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Bo Danielsson (SD) Ersättare
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Roy Ekstrand (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-12-10 23:00:34