Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Alf Carlsson (M) Ledamot
Staffan Laurell (M) Ledamot
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Anton Nyroos (S) Ledamot
Bo Salomonsson (SD) Ledamot
Alexander Johnsson (SD) Ledamot
Benny Persson (V) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Widén (C) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Anders Källström (M) Ersättare STRÖVELSTORP
Stephan Persson Tyrling (M) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Gert Nilsson (S) Ersättare
Roy Ekstrand (S) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Anders Ingvarsson (SD) Ersättare
Bengt Bengtsson (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-20 23:00:49