Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Bo Salomonsson (SD) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Benny Persson (V) Ledamot
Alexander Johnsson (SD) Ledamot
Anton Nyroos (S) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Staffan Laurell (M) Ledamot
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Källström (M) Ersättare STRÖVELSTORP
Stephan Persson Tyrling (M) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Anders Ingvarsson (SD) Ersättare
Gert Nilsson (S) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Roy Ekstrand (S) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Bengt Bengtsson (SD) Ersättare
Mats Widén (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-12-01 23:00:41