Förtroendevald   Hans-Åke Jönsson (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0702-82 95 80
Fax  
E-post   HansAke.Jonsson@pol.engelholm.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samhällsbyggnadsnämnden 1:e v ordf 2018-12-17 --
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 2018-12-17 --
Myndighetsnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ersättare 2012-01-01 -- 2014-12-31
Trafiknämnden Ersättare 2012-01-01 -- 2014-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2022-08-10 23:00:24