Nämnd   SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN AU
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Helena Böcker (MP) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Tommy Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Magnus Nson Engelbäck (M) Ersättare
Nicklas Oddson (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2019-08-21 23:00:07