Nämnd   Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Helena Böcker (MP) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Anton Nyroos (S) Ersättare
Nicklas Oddson (KD) Ersättare HJÄRNARP
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-07-23 23:00:10