Nämnd   Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Nicklas Oddson (KD) Ersättare HJÄRNARP
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Helena Böcker (MP) Ersättare
Anton Nyroos (S) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43