Nämnd   Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Helena Böcker (MP) Ersättare
Nicklas Oddson (KD) Ersättare HJÄRNARP
Anton Nyroos (S) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-21 23:00:18