Nämnd   Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tommy Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Helena Böcker (MP) Ersättare
Nicklas Oddson (KD) Ersättare HJÄRNARP
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2021-11-29 23:00:49