Nämnd   Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tommy Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Nicklas Oddson (KD) Ersättare HJÄRNARP
 
Uppdaterad 2021-11-29 23:00:49