Nämnd   SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (15)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Magnus Nson Engelbäck (M) Ledamot
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Fredrik Thörning (M) Ledamot
Alexander Johnsson (SD) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Tommy Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Nicklas Oddson (KD) Ledamot
Kristian Nordin (V) Ledamot
Ragnar Steen (M) Revisor ÄNGELHOLM
Lars Johansson (TJM) Revisor
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Oscar Byberg (SD) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Alf Carlsson (M) Ersättare
Roy Ekstrand (S) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Anders Ingvarsson (SD) Ersättare
Anders Källström (C) Ersättare STRÖVELSTORP
Linda Liberg (M) Ersättare
Gert Nilsson (S) Ersättare
Anne Petersson Strömbäck (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2019-08-21 23:00:07