Nämnd   Samhällsbyggnadsnämnden
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Hans-Åke Jönsson (C) 1:e v ordf
Magnus Jonsson (S) 2:e v ordf
Alf Carlsson (M) Ledamot
Staffan Laurell (M) Ledamot
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Anton Nyroos (S) Ledamot
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Benny Persson (V) Ledamot
Alexander Johnsson (SD) Ledamot
Bo Salomonsson (SD) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Bengt Bengtsson (SD) Ersättare
Helena Böcker (MP) Ersättare
Bo Danielsson (SD) Ersättare
Roy Ekstrand (S) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Jennie Fredriksson (S) Ersättare
Anders Källström (M) Ersättare STRÖVELSTORP
Gert Nilsson (S) Ersättare
Stephan Persson Tyrling (M) Ersättare
Mats Widén (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-04-21 23:00:31