Förtroendevald   Anders Davidsson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 -- 2023-12-31
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 Ledamot 2019-01-01 -- 2022-12-31
Rönneåkommittén Ledamot 2019-01-01 -- 2022-12-31
Miljö och Tillståndsnämnden 1:e v ordf 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Vegeåns fiskevårdsområdesförening (FVOF) Ledamot 2018-01-20 -- 2022-12-31
Vegeåns vattenråd Ledamot 2018-01-20 -- 2022-12-31
Myndighetsnämnden Ledamot 2016-12-12 -- 2018-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2016-01-01 -- 2019-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2015-11-10 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng Ersättare 2015-01-26 -- 2015-10-31
Myndighetsnämnden Ersättare 2015-01-26 -- 2016-12-12
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2015-01-01 -- 2015-01-26
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
 
Uppdaterad 2024-02-25 23:00:33