Förtroendevald   Kjell Öfverberg (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2004-08-30 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2003-01-01 -- 2004-08-30
Tekniska Nämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
 
Uppdaterad 2024-06-20 23:00:08