Förtroendevald   Lars-Eric Köhler (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Byggnadsnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Byggnadsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 1998-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot adjungerad 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1996-07-04 -- 1998-10-31
Byggnadsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1994-11-01 -- 1996-07-04
Byggnadsnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 1990-11-12 -- 1991-12-31
Byggnadsnämnden Ledamot 1990-10-15 -- 1990-11-12
 
Uppdaterad 2022-05-23 23:01:22