Förtroendevald   Carl Einarsson (kd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng Ledamot 2015-01-26 -- 2015-02-23
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2015-01-01 -- 2015-02-23
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ersättare 2012-01-01 -- 2014-12-31
Trafiknämnden Ersättare 2012-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2011-09-26 -- 2014-10-14
Tekniska Nämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2022-08-07 23:00:42