Förtroendevald   Stieg Nordin (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelsen Ersättare 1999-01-01 -- 1998-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning 1:e v ordf 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Valnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 1994-01-24 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning 1:e v ordf 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
 
Uppdaterad 2024-07-12 23:00:50