Förtroendevald   Sven Dahlberg (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Byggnadsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-11-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-03-21 -- 2018-10-14
Miljö och Tillståndsnämnden Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Myndighetsnämnden Ledamot 2018-02-26 -- 2018-12-31
Myndighetsnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2018-02-26
 
Uppdaterad 2024-07-12 23:00:50