Förtroendevald   Ingvar Rydberg (mp) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2019-09-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-12-15 -- 2015-01-23
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ersättare 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ersättare 2016-01-01 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ersättare 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Miljö Ersättare 2012-01-01 -- 2013-03-25
Nämnden för Omsorg och Stöd Ersättare 2019-05-13 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2016-01-01 -- 2018-06-18
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Miljö Ledamot 2013-03-25 -- 2014-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 -- 2023-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2016-01-01 -- 2019-12-31
Valnämnden Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-14 23:00:11