Förtroendevald   Gunilla Monsén Lindström (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-12-02 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ersättare 2015-01-26 -- 2015-03-23
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Miljönämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2003-01-27
Socialnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämnden Ersättare 2000-09-18 -- 2002-12-31
Valnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2011-09-26
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Socialnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Valnämnden Ledamot 2011-09-26 -- 2014-12-31
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2011-11-28 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-12 23:00:50