Nämnd   Byggnadsnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lotta Åkesson Persson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Mats Olsson (S) Ledamot
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Lars Karlsson (S) Ledamot
Christer Jönsson (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Alf Carlsson (M) Ledamot
Jim Brithén (EP) Ledamot
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
Sven Sollenbring (KD) Ersättare
Eva Salevid (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Ulf Pethö (M) Ersättare
Eva Olsson (M) Ersättare
Lennart Ohlsson (M) Ersättare
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-14 23:00:11