Nämnd   Byggnadsnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Christer Jönsson (M) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Lars Karlsson (S) Ledamot
Alf Carlsson (M) Ledamot
Mats Olsson (S) Ledamot
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Jim Brithén (EP) Ledamot
Lotta Åkesson Persson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Sollenbring (KD) Ersättare
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Lennart Ohlsson (M) Ersättare
Eva Olsson (M) Ersättare
Eva Salevid (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Ulf Pethö (M) Ersättare
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43