Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg
2016-04-01 -- 2018-10-29 <<
Ordinarie ledamöter (24)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Inger Rengstedt (EP) Ledamot
Pia Radil (S) Ordförande
Carin Olsson (C) Ledamot
Pia Ohrberg (EP) 1:e v ordf
Katarina Nilsson (KD) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Anna Lonningen (MP) Ledamot
Owe Johansohn (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Ale Holm (S) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ordförande ÄNGELHOLM
Torgny Handreck (S) Ledamot
Katrina Dakouri (M) Ledamot
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Vakant (C) (C) Ledamot
Vakant (SD) Ledamot
Vakant (MP) Ledamot
Vakant (L) Ledamot
Vakant (EP) 1:e v ordf
Vakant (KD) 2:e v ordf
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ismar Zvirkic (TJM) Tjänsteman
Tommy Lindh (S) Tjänsteman
Sofie Johansson (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
BrittMarie Hansson (S) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Lisbet Enbjerde (L) Tjänsteman MUNKA LJUNGBY
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
Vakant (L) Tjänsteman
Vakant (TJM) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31