Nämnd   Räddningsnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Lars Nyander (S) Ledamot
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Jasna L. Martinsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Robin Holmberg (M) Ordförande
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Ola Carlsson (M) Ledamot
Liss Böcker (C) 1:e v ordf
Stig Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Emma Yngvesson (S) Ersättare VEJBYSTRAND
Johan Wifralius (SD) Ersättare
Lennarth Svensson (M) Ersättare
Claes Svensson (EP) Ersättare VEJBYSTRAND
Ragnar Steen (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Jan-Olof Sewring (M) Ersättare
Lennart Nilsson (C) Ersättare
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Anna Mörée (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Anne-Marie Lindén (MP) Ersättare ÄNGELHOLM
Åsa Larsson (S) Ersättare
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-05-31 23:01:52