Nämnd   Kommunstyrelsen
2011-01-01 -- 2014-12-15 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Liss Böcker (C) 1:e v ordf
Stig Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Lennart Engström (KD) Ledamot
Eva Kullenberg (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Robin Holmberg (M) Ordförande
Ola Carlsson (M) Ledamot
Jasna L. Martinsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Lars Nyander (S) Ledamot
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Nilsson (C) Ersättare
Claes Svensson (EP) Ersättare VEJBYSTRAND
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ersättare
Jan-Olof Sewring (M) Ersättare
Ragnar Steen (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Anna Mörée (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Lennarth Svensson (M) Ersättare
Anne-Marie Lindén (MP) Ersättare ÄNGELHOLM
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Åsa Larsson (S) Ersättare
Emma Yngvesson (S) Ersättare VEJBYSTRAND
Johan Wifralius (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-07-04 23:00:18