Nämnd   Kommunstyrelsens Samverkansutskott
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Lars Nyander (S) 2:e v ordf
Robin Holmberg (M) Ordförande
Linda Persson (KD) Ledamot
Liss Böcker (C) 1:e v ordf
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anders Ingvarsson (SD) Ersättare
Åsa Larsson (S) Ersättare
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Ola Carlsson (M) Ersättare
Eric Sahlvall (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-14 23:00:11