Nämnd   Kommunfullmäktige
1991-11-01 -- 1994-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (51)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Hansson (C) Ordförande
Arne Rexmark (M) 1:e v ordf
Gunnar Lennsert (S) 2:e v ordf
Else Ekblom (M) Ledamot
Anita Vidner (M) Ledamot
Christine Larsson (S) Ledamot
Ingmar Larsson (C) Ledamot
Ingvar Eriksson (M) Ledamot
Ulf Inger (M) Ledamot
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Eiwor Zetterlund (S) Ledamot
Maud Ekendahl (M) Ledamot
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Grete Nannestad (M) Ledamot
Lars Gustafson (S) Ledamot
Eric Hägelmark (L) Ledamot
Bengt Holmberg (M) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Ingbritt Irhammar (C) Ledamot
Marita Tuvesson (S) Ledamot
Lennart Engström (KD) Ledamot
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Birgitta Olsson (M) Ledamot
Gunnar Lindkvist (S) Ledamot
Carl-Sune Ekeroth (C) Ledamot
Kjell Rosén (S) Ledamot
Erik Säfsten (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Stieg Nordin (M) Ledamot
Bertil Beckman (M) Ledamot
Lennart Larsson (S) Ledamot
Erling Carlsson (SPI) Ledamot
Lennart Svensson (C) Ledamot
Bengt Eliasson (M) Ledamot
Jan Olof Andersson (MP) Ledamot
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Ingrid Rigland (S) Ledamot
Stig Sundin (M) Ledamot
Sven Bergman (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Jan Lundström (S) Ledamot
Endre Kvanta (M) Ledamot
Hans Hammargren (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Bertil Påhlsson (M) Ledamot
Gustaf Essmo (NYD) Ledamot
Åke Nilsson (KD) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Arne Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Agneta Hagert (M) Ledamot
Christer Håkansson (KD) Ledamot
Mats Brunkestam (C) Ledamot
Walter Nilsson (C) Ledamot
Lennart Starå (M) Ledamot
Ersättare (29)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bo Lager (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Patrik Karlsson (M) Ersättare
Stefan Rosvall (M) Ersättare
Jeanette Hillding (M) Ersättare
Maria Olsson (M) Ersättare
Marie Wilander (M) Ersättare
Arne Assarsson (M) Ersättare
Thom Gylling (M) Ersättare
Susanne Törnkvist (M) Ersättare
Odette Bodéré-Nelson (C) Ersättare
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Agneta Gånemo (OPOL) Ersättare
Kerstin Jansson (C) Ersättare
Per Gustavsson (C) Ersättare
Lennart Fridh (L) Ersättare
Kenneth Johnsson (L) Ersättare
Gertrud Nilsson (S) Ersättare
Lage Högberg (S) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Gunbritt Johansson (SPI) Ersättare
Aina Jansson (S) Ersättare
Sven-Erik Göthe (S) Ersättare
Monica Yngvesson (S) Ersättare
Rigmor Säfsten (MP) Ersättare
Bjarne Iversen (L) Ersättare
Lennart Albertsson (KD) Ersättare
Bertil Andersson (KD) Ersättare
Merete Carlsson (SPI) Ersättare
Ingemar Nilsson (NYD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-22 23:00:14