Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid
2016-01-01 -- 2018-06-18 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ordförande
Karin Bergström (S) 1:e v ordf
Ingela Sylwander (M) 2:e v ordf
Gunilla Persson (C) Ledamot VEJBYSTRAND
Anette Huldten (SD) Ledamot ÄNGELHOLM
Joakim Rosenqvist (EP) Ledamot
Sofia Gunnarsson (S) Ledamot
Paul Hanstål (M) Ledamot
Ingvar Rydberg (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Leif Nyrell (S) Ledamot
Hannes Petersson (M) Ledamot
Vakant (KD) Ledamot
Magnus Jonsson (EP) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
Gunilla Hildestrand (KD) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-01-24 23:00:37