Förtroendevald   Agneta Gånemo (opol) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Handikapprådet Ersättare 2020-05-12 --
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Vänortskommittén Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1991-11-01 -- 1994-10-31
 
Uppdaterad 2021-11-27 23:00:47