Förtroendevald   Ingemar Olsson (c) <<
Adress   Starby Ängars Väg 179 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   262 95 ÄNGELHOLM
Telefon bostad   0431-290 10
Telefon arbete  
Telefon mobil   0727-029010
Fax  
E-post   olsson.starby@gmail.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunrevisionen Ledamot 2018-12-17 --
Överförmyndarnämnden Revisor 2018-12-17 -- 2022-06-17
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Tjänsteman 2016-03-21 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Tjänsteman 2016-01-01 -- 2016-03-31
Skepparkrokens Skolfond Lekmannarevisor 2016-01-01 -- 2016-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2015-01-01 -- 2018-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare för revisor 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Tjänsteman 2015-01-01 -- 2015-12-31
Myndighetsnämnden Revisor 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 2014-12-16 -- 2018-12-16
AB Ängelholmshem Ersättare för lekmannarevisor 2012-04-23 -- 2014-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-15
Munkaljungbybyggen, AB Lekmannarevisor 2011-01-01 -- 2014-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2009-06-22 -- 2014-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Lekmannarevisor 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunrevisionen Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Lekmannarevisor 2003-01-01 -- 2006-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Lekmannarevisor 2002-01-01 -- 2002-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Lekmannarevisor 2001-01-01 -- 2001-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Lekmannarevisor 2000-01-01 -- 2000-12-31
Kommunrevisionen Ersättare 1999-04-19 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2022-06-24 23:01:50