Förtroendevald   Karin Bergström (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 -- 2020-01-01
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2018-12-17 -- 2019-08-26
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2021-10-25
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid 1:e v ordf 2017-08-28 -- 2018-06-18
Välfärdsnämnden Ersättare 2017-01-31 -- 2017-08-28
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-10-14 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2016-01-01 -- 2017-01-30
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2016-01-01 -- 2019-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Valnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-16
Kultur- och Ungdomsutskottet Ledamot 2013-11-20 -- 2014-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ersättare 2013-09-30 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-12 23:00:50