Förtroendevald   Linda Persson (kd) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0730-853 670
Fax  
E-post   linda.j.persson@gmail.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 Ledamot 2021-02-22 -- 2022-12-31
Ängelholms stadshus AB Ledamot 2020-10-26 --
AB Ängelholmshem Ledamot 2020-04-27 -- 2020-12-31
AB Ängelholmslokaler Ledamot 2020-04-27 -- 2021-01-01
AB Ängelholmshem Ersättare 2020-03-30 -- 2020-04-27
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2020-03-30 -- 2020-04-27
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Samverkansutskott Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2018-10-10 -- 2022-10-14
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ledamot 2017-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2016-12-12 -- 2018-10-15
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ersättare 2016-06-01 -- 2017-01-01
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2016-03-21 -- 2018-03-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-12-16 -- 2016-12-12
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-09
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2009-10-22 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21