Förtroendevald   Jan Magnusson (l) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelsens Personalutskott Ledamot 2012-12-05 -- 2013-08-14
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ledamot 2012-01-01 -- 2014-12-31
Trafiknämnden 1:e v ordf 2012-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2013-06-24
Räddningsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2013-06-24
Tekniska Nämnden 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
Räddningsnämnden Ersättare 2010-04-26 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2010-01-20 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2009-12-14 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2007-02-12 -- 2010-10-31
Miljönämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-01-25
Tekniska Nämnden 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Byggnadsnämnden Ledamot 2005-10-24 -- 2006-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2004-02-23 -- 2005-10-24
Tekniska Nämnden 1:e v ordf 2004-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott 1:e v ordf 2004-01-01 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2024-06-24 23:00:12